"design utilizes" — Słownik kolokacji angielskich

design utilizes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt wykorzystuje
  1. design rzeczownik + utilize czasownik
    Luźna kolokacja

    Overall, the design utilizes close to 1,100 of the panels.

    Podobne kolokacje: