"design shoes" — Słownik kolokacji angielskich

design shoes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): buty projektowe
  1. design czasownik + shoe rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He began designing shoes while a student in art college.

    Podobne kolokacje: