"design refers" — Słownik kolokacji angielskich

design refers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt wspomina
  1. design rzeczownik + refer czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The rear seats are smaller than the front, a design commonly referred to as a "2+2".

    Podobne kolokacje: