"design overcomes" — Słownik kolokacji angielskich

design overcomes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt pokonuje
  1. design rzeczownik + overcome czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hydro-Quebec's design has overcome this problem, by calling for a four-wheel drive system and by using modern electronics tricks.

    Podobne kolokacje: