KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"design is drawn up" — Słownik kolokacji angielskich

design is drawn up kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest wciągnięty
  1. draw czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A new design was drawn up for the dam, which was the current arched design.

    Podobne kolokacje: