"design flaws" — Słownik kolokacji angielskich

design flaws kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skazy projektowe
  1. design czasownik + flaw rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No. 21 entered service in 1900, but only lasted a few years due to design flaws in the boiler.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo