"flaw" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

flaw rzeczownik

rzeczownik + flaw
Kolokacji: 10
design flaw • character flaw • security flaw • trade flaw • personality flaw • ...
flaw + czasownik
Kolokacji: 8
hampered by flaws • flaw causes • flaw exists • flaw allows • flaw lies • ...
czasownik + flaw
Kolokacji: 17
find flaws • expose flaws • correct flaws • reveal flaws • point out flaws • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. find flaws = znajdź skazy find flaws
2. expose flaws = odsłoń skazy expose flaws
3. correct flaws = poprawne skazy correct flaws
4. reveal flaws = wyjaw skazy reveal flaws
przymiotnik + flaw
Kolokacji: 62
serious flaw • fatal flaw • major flaw • fundamental flaw • only flaw • ...
przyimek + flaw
Kolokacji: 10
for flaws • with flaws • of flaws • to flaws • without flaw • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.