"design emphasizes" — Słownik kolokacji angielskich

design emphasizes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt podkreśla
  1. design rzeczownik + emphasize czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ship's design heavily emphasizes low visibility or stealth technology.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo