TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"design dating" — Słownik kolokacji angielskich

design dating kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotykanie się projektowe
  1. design rzeczownik + date czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The present design of the track dates back to 1990.

    Podobne kolokacje: