"design cycle" — Słownik kolokacji angielskich

design cycle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cykl projektowy
  1. design rzeczownik + cycle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The design cycle is next iterated for each of the identified site views.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo