BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"cycle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cycle rzeczownik

rzeczownik + cycle
Kolokacji: 117
life cycle • election cycle • song cycle • business cycle • Ring cycle • cell cycle • development cycle • news cycle • year cycle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. life cycle = cykl życiowy (np. maszyny) life cycle
2. election cycle = cykl wyborczy election cycle
4. business cycle = koniunktura gospodarcza, cykl gospodarczy, cykl koniunkturalny business cycle
5. Ring cycle = Cykl pierścienia Ring cycle
6. cell cycle = cykl komórkowy cell cycle
7. development cycle = cykl produkcyjny development cycle
8. news cycle = wiadomości cykl news cycle
10. cycle of violence = cykl przemocy cycle of violence
11. water cycle = cykl hydrologiczny (naturalny obieg wody na Ziemi) water cycle
12. carbon cycle = obieg węgla w przyrodzie carbon cycle
13. clock cycle = cykl zegara clock cycle
14. growth cycle = cykl wzrostu growth cycle
15. sleep cycle = cykl snu sleep cycle
16. fuel cycle = cykl paliwowy fuel cycle
17. product cycle = cykl produktu product cycle
18. production cycle = cykl produkcyjny wyrobu production cycle
19. cycle of poverty = błędne koło ubóstwa cycle of poverty
20. motor cycle = cykl samochodowy motor cycle
21. fresco cycle = cykl fresku fresco cycle
cycle + rzeczownik
Kolokacji: 22
cycle hire scheme • cycle path • cycle time • cycle route • cycle track • ...
cycle + czasownik
Kolokacji: 27
cycle begins • cycle continues • cycle starts • cycle takes • cycle lasts • ...
czasownik + cycle
Kolokacji: 23
explore development cycles • break the cycle • complete the cycle • go through cycles • stop one's cycle • ...
przymiotnik + cycle
Kolokacji: 128
menstrual cycle • vicious cycle • economic cycle • complete cycle • natural cycle • new cycle • full cycle • entire cycle • ...
przyimek + cycle
Kolokacji: 18
through cycles • to cycle • per cycle • after several cycles • into a cycle • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.