BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"design content" — Słownik kolokacji angielskich

design content kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawartość projektowa
  1. design czasownik + content rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Additionally, it aims to give users more flexibility in designing interfaces and content in their individual segments of the virtual world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo