PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"design compromise" — Słownik kolokacji angielskich

design compromise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompromis projektowy
  1. design rzeczownik + compromise rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Other design compromises caused them to perform poorly in terms of steering, stability, and sea keeping.

powered by  eTutor logo