"design attracts" — Słownik kolokacji angielskich

design attracts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt przyciąga
  1. design rzeczownik + attract czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These designs attracted little interest from the government and private industry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo