"desert setting" — Słownik kolokacji angielskich

desert setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie pustynne
  1. desert rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each one of these is different, they are pieces of sharply stratified rocks, sculpted by the wind in a desert setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo