"depend on one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polegać czyjś odpowiedź
  1. depend czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Does it depend on my response to treatment?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo