"dense brush" — Słownik kolokacji angielskich

dense brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gęsta szczotka
  1. dense przymiotnik + brush rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Again the dense brush and tree limbs grabbed at her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo