BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"deliver to one's house" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarczać aby czyjś dom
  1. deliver czasownik + house rzeczownik
    Silna kolokacja

    I believe it will be delivered to your house on Sunday morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo