"defend one's use" — Słownik kolokacji angielskich

defend one's use kolokacja
Popularniejsza odmiana: defend the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bronić czyjś wykorzystanie
  1. defend czasownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, some musicians continue to defend the use of tracks.

    Podobne kolokacje: