"defend the use" — Słownik kolokacji angielskich

defend the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uzasadnij wykorzystanie
  1. defend czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, some musicians continue to defend the use of tracks.

    Podobne kolokacje: