"deep drink" — Słownik kolokacji angielskich

deep drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głęboki napój
  1. deep przymiotnik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Now the music hall has taken a deep drink from its own fountain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo