ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"decydujący dowód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "decydujący dowód" po polsku

"decydujący dowód" — Słownik kolokacji angielskich

conclusive proof kolokacja
  1. conclusive przymiotnik + proof rzeczownik = istotny dowód, decydujący dowód
    Silna kolokacja

    So far, they have not come up with conclusive proof.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo