"decorate with pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udekoruj obrazami
  1. decorate czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The downstairs common areas are bright and spacious, decorated with pictures of the children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo