"dead pilot" — Słownik kolokacji angielskich

dead pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmarły pilot
  1. dead przymiotnik + pilot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    With the pilot dead, it's going to be very hard to prove.

    Podobne kolokacje: