"dazzling design" — Słownik kolokacji angielskich

dazzling design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oślepiając projekt
  1. dazzling przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Montana and Other Dazzlers Last year, on its main floor, the store added a shop devoted to Claude Montana's dazzling modern designs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo