"dark-circled eye" — Słownik kolokacji angielskich

dark-circled eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciemny-okrążyć/okrążać oko
  1. dark-circled przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From the haggard faces and dark-circled eyes, it appeared that the barbarians had gotten no more sleep than the allies.

    Podobne kolokacje:

podobne do "dark-circled eye" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dark-circled eye" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
rzeczownik