PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"daily stage" — Słownik kolokacji angielskich

daily stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): codzienna scena
  1. daily przymiotnik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This competition is decided by totaling the time each team takes on the daily stages.