"czołowy kandydat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czołowy kandydat" po polsku

czołowy kandydat

rzeczownik
  1. prime candidate  

"czołowy kandydat" — Słownik kolokacji angielskich

prime candidate kolokacja
  1. prime przymiotnik + candidate rzeczownik = czołowy kandydat
    Bardzo silna kolokacja

    Well, some of the prime candidates don't seem to think so.

powered by  eTutor logo