"current world" — Słownik kolokacji angielskich

current world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny świat
  1. current przymiotnik + world rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They also represent a violent element in the current world.

    Podobne kolokacje: