"current window" — Słownik kolokacji angielskich

current window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne okno
  1. current przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current windows are not original, but the visual effect is consistent with the original appearance.

    Podobne kolokacje: