"current tour" — Słownik kolokacji angielskich

current tour kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna wycieczka
  1. current przymiotnik + tour rzeczownik
    Silna kolokacja

    Before their current tour, the two had not performed together in this country for 11 years.

    Podobne kolokacje: