"current textbook" — Słownik kolokacji angielskich

current textbook kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny podręcznik
  1. current przymiotnik + textbook rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How do current textbooks meet this ideal?

    Podobne kolokacje: