"standard textbook" — Słownik kolokacji angielskich

standard textbook kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): standardowy podręcznik
  1. standard przymiotnik + textbook rzeczownik
    Silna kolokacja

    It has since become the standard textbook for those who wish to learn about the history of the Indian legal system.

    Podobne kolokacje: