"current tension" — Słownik kolokacji angielskich

current tension kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne napięcie
  1. current przymiotnik + tension rzeczownik
    Luźna kolokacja

    To start, simply visualize anything that keeps your thoughts away from current tensions.