"current squabble" — Słownik kolokacji angielskich

current squabble kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna sprzeczka
  1. current przymiotnik + squabble rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For consumers, the bottom line in the current squabble is that cars are unlikely to get much cheaper anytime soon.

    Podobne kolokacje: