"current singer" — Słownik kolokacji angielskich

current singer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny śpiewak
  1. current przymiotnik + singer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is the pre-eminent current singer of Russian chanson music.

    Podobne kolokacje: