"current rumor" — Słownik kolokacji angielskich

current rumor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna pogłoska
  1. current przymiotnik + rumor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nothing is wrong here at Gray Towers," declared Waycroft, "but there have been some current rumors covering the general vicinity.

    Podobne kolokacje: