"current rival" — Słownik kolokacji angielskich

current rival kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny rywal
  1. current przymiotnik + rival rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I cannot blame Karadzic for anything," she said, adroitly shifting the burden from herself to her former boss and current rival.

    Podobne kolokacje: