"current resolution" — Słownik kolokacji angielskich

current resolution kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna uchwała
  1. current przymiotnik + resolution rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Change the number on the slider bar (bottom left) from the current resolution to 1024 x 768.