"current requirement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny wymóg
  1. current przymiotnik + requirement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Many of these canals are still in use today though they usually have been modified to meet current requirements.

powered by  eTutor logo