"current parliament" — Słownik kolokacji angielskich

current parliament kolokacja
Popularniejsza odmiana: current Parliament
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny parlament
  1. current przymiotnik + parliament rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I have no plans to do so in the current Parliament.