"current Parliament" — Słownik kolokacji angielskich

current Parliament kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny parlament
  1. current przymiotnik + parliament rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I have no plans to do so in the current Parliament.