"current need" — Słownik kolokacji angielskich

current need kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna potrzeba
  1. current przymiotnik + need rzeczownik
    Silna kolokacja

    Other changes have been made so the property serves current needs.

    Podobne kolokacje: