"current measurement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny pomiar
  1. current przymiotnik + measurement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At low frequencies (below 500 kHz), alternating and direct current measurements behave essentially the same way.