"current measure" — Słownik kolokacji angielskich

current measure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny środek
  1. current przymiotnik + measure rzeczownik
    Luźna kolokacja

    First, the studies are based on a current measure of economic status.

    Podobne kolokacje: