"current lack" — Słownik kolokacji angielskich

current lack kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny brak
  1. current przymiotnik + lack rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But they acknowledged that the current lack of support from Senate leaders clearly endangered their efforts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo