"current instrument" — Słownik kolokacji angielskich

current instrument kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktualny instrument
  1. current przymiotnik + instrument rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the surface, current instruments can seem as good as those of yore, or better.