"instrument" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

instrument rzeczownik

rzeczownik + instrument
Kolokacji: 69
percussion instrument • Texas Instrument • string instrument • wind instrument • brass instrument • period instrument • ...
instrument + rzeczownik
Kolokacji: 36
instrument panel • instrument maker • instrument cluster • instrument reading • instrument manufacturer • ...
instrument + czasownik
Kolokacji: 59
instrument includes • instrument plays • instrument uses • instrument makes • instrument calls • ...
czasownik + instrument
Kolokacji: 83
play instruments • use instruments • make instruments • include instruments • build instruments • instrument designed • ...
przymiotnik + instrument
Kolokacji: 237
musical instrument • traditional instrument • stringed instrument • financial instrument • electronic instrument • scientific instrument • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
4. financial instrument = instrument finansowy financial instrument
6. scientific instrument = przyrząd laboratoryjny scientific instrument
7. acoustic instrument = akustyczny instrument acoustic instrument
8. blunt instrument = tępe narzędzie (np. użyte do uderzenia kogoś) blunt instrument
9. main instrument = główny instrument main instrument
10. surgical instrument = instrument chirurgiczny surgical instrument
11. modern instrument = współczesny instrument modern instrument
12. new instrument = nowy instrument new instrument
14. old instrument = stary instrument old instrument
15. small instrument = mały instrument small instrument
17. primary instrument = podstawowy instrument primary instrument
18. medical instrument = medyczny instrument medical instrument
19. original instrument = oryginalny instrument original instrument
20. electric instrument = elektrofon elektromechaniczny electric instrument
22. legal instrument = (noun) akt, dokument stanowiący tytuł prawny, akt urzędowy legal instrument
23. sharp instrument = ostry instrument sharp instrument
24. ancient instrument = starożytny instrument ancient instrument
25. optical instrument = przyrząd optyczny optical instrument
26. large instrument = duży instrument large instrument
27. early instrument = wczesny instrument early instrument
28. important instrument = ważny instrument important instrument
29. astronomical instrument = przyrząd astronomiczny astronomical instrument
30. orchestral instrument = orkiestrowy instrument orchestral instrument
31. Chinese instrument = Chiński instrument Chinese instrument
33. powerful instrument = potężny instrument powerful instrument
34. single instrument = jeden instrument single instrument
35. only instrument = jedyny instrument only instrument
36. sensitive instrument = czuły instrument sensitive instrument
37. special instrument = specjalny instrument special instrument
38. classical instrument = klasyczny instrument classical instrument
39. delicate instrument = czuły instrument delicate instrument
40. live instrument = żywy instrument live instrument
41. unusual instrument = oryginalny instrument unusual instrument
przyimek + instrument
Kolokacji: 19
of instruments • with instruments • on instruments • by instruments • for instruments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.