"current flag" — Słownik kolokacji angielskich

current flag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna flaga
  1. current przymiotnik + flag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The current flag was flown for the first time on 11 May 2013.

    Podobne kolokacje: