"current fascination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna fascynacja
  1. current przymiotnik + fascination rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This is not really surprising, given the current fascination with nostalgic, earthy fare.

    Podobne kolokacje: